Skadebogen
 
Referencer til Skadebogens 11. og fremtidige udgave 
 
Side ? - Børn i skadestuen
Anvendelse af alderssvarende YouTube tegnefilm på smartphone, som mental afledning ved anlæggelse af venflon før GA.
Metoden er også anvendelig ved mange andre procedurer også akutte.

Smartfone til afledning af børn
Side ? - Smertebehandling
Rationel Farmakoterapi 5, maj 2014.
Praktisk smertebehandling af børn og unge.
Side 5 - Sårbehandling
Lokal-anæstesi, med vasokonstriktor, kan anvendes til fingre, tæer, næse og ører
Rationel Farmakoterapi 5, maj 2014.

Lokalanæstetika med adrenalin - et dogme står for fald
Side 7 - Sårbehandling
Lokal sårbehandling, Ugeskr. læ., 7. jan 2008 Genlukning af sår, Ugeskr. læ., 14. aug 2006 Forebyggelse og behandling af ar
Side 8 - Sutur
Suturering af hud, klinisk procedure, ugeskr læ 2007 Knudeteknik, klinisk procedure, ugeskr læ 2005 Anbefalet suturvarighed afhænger af den anatomiske lokalisation
Side 14 - Hundegalskab
Epi-nyt uge 37, 2010, (pdf)
Side 14 - Bidsår
Håndens akutte infektioner, Ugeskr læ, 30. marts 2009
Hugormebid
   
   Ugeskr Læger 176/11, 26-05-2014

Kompartmentsyndrom efter hugormebid
Fremmedlegemer
Fjernelse af fremmedlegeme med magnet
Side 17 - Fiskekrog i finger
Fish-hook-removal.pdf
Side 17 - Forbrændinger
Behandling af brandskader Vurdering af brandsår
Skema legemsoverflade alle aldre - Lund and Browder
http://www.tg.org.au/etg_demo/desktop/etg-lund-and-browder.pdf

Side 33 - Dropfinger

Diff. diag. hos børn: Kirners deformitet.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=10056990.PDF
Ugeskr Læger 175/20, 13. maj 2013, side 1423

Side 34 - Fleksorsenelæsioner
Flexorsenelæsioner, Klaringsrapport, 2001 (pdf)
Side 36 - Håndens akutte infektioner
Håndens akutte infektioner, Ugeskr læ, 30. marts 2009
Side 39 - Håndledsnære radius frakturer
Colles fract., ref. program 2001 (pdf) Bandagering af håndled, UGESKR LÆ, 168/41 | 9. okt 2006 Håndledsbrud hos ældre - Ugeskr Læ, 2015

Børn med distale metafysære radius frakturer

Skema med tilladelige fraktur-vinklinger, efter køn og alder, der vil afsluttes med anatomisk remodelering.

Acta Orthopaedica, Supp. no 350, Vol 84, April 13, Fractures in children: Aspects on health service, epidemiology and risk factores

Side 42 - Scaphoideum frakture
Forslag til Referenceprogram, 2006
Side 63 - Clavicula luxation

Posterior steronclaviculær luxation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386312/
Can J Surg. 2008 February; 51(1): E19–E20.

Side 67 - Hoftenære femur frakturer
Referenceprogrammet, 2008 (pdf) "Pixiudg." af referenceprogrammet(pdf)
Side 72 - Lyskeskader
Ondt i lysken, Ugeskr Læger, 2010 (pdf) Sportshernie, Ugeskr Læger, 2010 (pdf)
Side 73 - Partiel og total ruptur af hasemuskler
Ruptur af hasemusklerne , UGESKR LÆ 174/18, 30.april 2012
Side 75 - Knæets ligamentlæsioner
Objektiv knæundersøgelse, UGESKR LÆ 166/35, 23. AUG. 2004 Knæets ledbåndsskader - Referenceprogrammet, 2006 (pdf)
Side 44 og 83 - Akut compartmentsyndrom
Akut compartmentsyndrom. JBJ, review 2003,(pdf)
Side 96 - Den multitraumatiserede patient
Den initiale behandling af svært tilskadekomne traumepatienter.
Ugeskr Læ 176/14, juli 2014, s.1300
http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11352.pdf

Traumemanualen, 2005 (pdf)
Side 100 - Kranietraumer
Hovedtraume - de først timer. Scan. Update Mag., no. 4, 2010 Hovedtraumer - pt i K-vit. antagonist beh., 2010, (pdf) Download fil
Canadian CT head Rule (se C-Spine Rule)
Side 103 - Columna cervicalis
Side 111 - Thorax
Flg to link's angår behandling af pneumothorax
Side 125 - Øjet - Ætsninger  med baser
Akut behandling af kemiske øjenskader Salmiakspiritusætsning i øjnene -. Ugeskr Læ, 14. maj 2012
Side 128 - Næseblødning
Epistaxis. Ugeskr Læger, 9. januar 2012
Side 130 - Næsefraktur
Diagnostik og behandling af næsefraktur hos voksne. Ugeskr Læger, 7. marts 2016
Side ? - Forsikring

Forhåndsgodkendelse
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net